President of APIEMS

Chen-Fu Chien
(National Tsing Hua University, Taiwan)

Vice President of APIEMS

• Hidetaka Nambo, 2020 – 2023 (Japan)
• George Q. Huang, 2019 – 2022 (Hong Kong)
• Andi Cakravastia, 2018 – 2021 (Indonesia)

President Elect. APIEMS

Chen-Fu Chien
(National Tsing Hua University, Taiwan)

APIEMS Previous Presidents

President of 2021-2023

Hirokazu Kono, 2021 – 2023 (Keio University, Japan)

President of 2019-2020

Abdul Hakim Halim (Bandung Institute of Technology, Indonesia) (2019 – 2020)

VP’s of 2019-2020

• Shu-Kai S Fan, 2017- 2020 (Taiwan)
• George Q. Huang, 2019 – 2022 (Hong Kong)
• Andi Cakravastia, 2018 – 2021 (Indonesia)
• Ho Thanh Phong, 2016 – 2019 (Vietnam)

President Elect. APIEMS 2019

Hirokazu Kono, (Keio University, Japan)

APIEMS Board Member

Erhan Kozan Shouyang Wang
Baoding Liu Hing Kai Chan
Jin Peng Yang Shanlin
JinWu Gao Runliang Dou
Lixing Yang Zhen He
Feng Wu Kin Keung Lai
George Q. Huang Richard Ying-Kit Fung
Fugee Tsung Bhaskar Bhandarkar
Abdul Hakim Halim Andi Cakravastia
Nyoman Pujawan Drajad Irianto
The Jin Ai Anas Ma’ruf
Mitsuo Gen Kazuyoshi Ishii
Hirokazu Kono Takashi Oyabu
Katsuhiko Takahashi Kinya Tamaki
Kenichi Nakashima Hidetaka Nambo
Takashi Irohara Hark Hwang
Mooyoung Jung Kwang-Jae Kim
Chi-Hyuck Jun Kap Hwan Kim
Min K. Chung Jaewook Lee
Byung-In Kim Ilkyeong Moon
Dong-Ho Lee Kwanyeol Ryu
Jong-Seok Lee Zahari Taha
Kim Hau Tan Sha’ri bin Mohm Yusof
Jamaludin Khairur Rijal Anthony SF Chiu
Anna Bella Siriban-Manalang Bernard Jiang
David M.C. Wu Mao Jiun Wang
Yon-Chun Chou Tsong-Ming Lin
Ming Lang Tseng C. J. Liao
Chen-Fu Chien Du-Ming Tsai
Chin-Yin Huang Shu-Kai S. Fan
Ching-Jung Ting Li-Chih Wang
Kuo-Hao Chang Kanchana Sethanan
Huynh Trung Luong Ho Thanh Phong
Tsong-Ming Lin Voratas Kachitvichyanukul
APIEMS Board Member